Nedenstående er en foreløbig skitse til den invitation, der skal sendes til de nu 3500+ medlemmer af AgeForce netværket, så snart der foreligger installations-parate udgaver til både Mac og Windows af programmets version 18.1.1.
Forbedringsforslag til teksten er meget velkomne, mest praktisk nok via denne sides Discussion spor.

Kresten Bjerg: dato

INVITATION
til personlig dagbogsføring
gennem at prøve at bruge et program til det
- og hjælpe med til at forbedre og videreudvikle programmet.

Kære Age-forcer.
Den nye verden, hvor den personlige (bærbare) computer, mail og Internet efterhånden blir hvermands eje, stiller nye krav til orientering, læring, holde styr på tjenester og programmer, passwords og pinkoder, adresser og netværk.
Det liver let en separat provins i vores liv, uden ret meget sammenhæng med vores øvrige hverdagsliv: andet arbejde, andre medier, andre opgaver og hobbyer, læsning og musik, socialt samvær, husholdning, indkøb, oprydning og affald, kropsfunktioner og kropspleje.
Vi undgår ikke at blive en ny slags opdagelsesrejsende i en ny slags nutid - og har brug for en eller anden slags "logbog", hvor vi - uden at det skal være for svært - kan fortælle os selv hvad vi brugte tiden til, hvem vi mødte, hvad vi fandt, gjorde, tænkte, ( og følte?) på den enkelte dagsrejse , eller bare i den enkelte uge, -
Det kan være hver dag, ( helt kort, eller langs henad dagen) - eller bare engang imellem. Og det kan indskrænkes til bestemte dimensioner :træning, vægt, havebrug, kost, sygdom, undervisning, presse og TV, fodbold eller golf, læsning, alkohol, smøger, strikketøjer, familie, job, kolleger – eller det kan gå på tværs af alt, hvad man finder relevant.

Jeg har nu i 14 år arbejdet med udvikling af grundstammen til et program, der skal kunne hjælpe og støtte den enkelte lidt i denne nye situation. For at komme videre har jeg brug for at gennemføre en afprøvning, hvor måske en snes mennesker eller flere går med til at hente en udgave af programmet og prøve, om de tror det er noget de kan få glæde af.
Man kan starte med det samme, men det kræver lidt tålmodighed og tid at få sig indrettet efter egen smag og interesser, og forstå de tricks, der efterhånden findes indbygget.

Et program, som andre end jeg kan være med til at videre udvikle (rapportere fejl og svagheder, gi ideer til forbedringer etc) Et program, der skal oversættes til dansk og som er gratis og let at hente på nettet.
Jeg kalder det, i mangel af bedre betegnelse, for et dagbogsprogram, - men det bliver lidt mere end det, Fordi det indrettes så det kan bruges som en slags personlig kommandobro.
Et kontroltårn, hvor man kan opsamle sine erfaringer, styre sin information og reflektere, hvad man bruger sin computer, sin hverdag, sin krop og sine sociale netværk til. Der er også etableret et lille arsenal/alfabet af piktogrammer, som man kan bruge som en slags stenografi til een selv, for, hurtigt og uden ord, groft at angive, hvad man har gjort eller været igennem, men så også kan detaljere eller kvalificere med ord, hvis man får tid og lyst. Det er vigtigt at udbygge (og forbedre) det første arsenal af tegn, så ideer til nye er meget velkomne.

Men der er også et langsigtet projekt.
Det skal viderudvikles ud fra forskellige brugeres interesser. En skoleelev skal kunne bruge det, en studerende, en handikappet, en kronisk syg, en underviser, en hjælper eller behandler.
Endnu er det desværre kun en engelsk grænseflade, men der er danske brugervejledninger. Og det er meningen, at det skal oversættes til dansk.

Man kan se det som en slags eksistentielt spil, man spiller med sig selv, eller som en fortsat kabale, hvor man selv er opsynsmand og dommer.
Du downloader ”spillet”, fra www.phenomenalog.dk , hvor der står en masse om projektet, både på dansk og engelsk – og også er dansk PP-demo .
Jeg har indrettet det man kalder en "wiki", det vil sige en platform på nettet, beregnet på samarbejde mellem dem, der melder sig ind (og får et password) : www.phenomenalog.wikispaces.com
Det er tanken at både nybegyndere og videre brugere af sidste udgave af programmet her skal kunne hjælpes ad, skrive spørgsmål - svare hinanden, beskrive besværligheder, foreslå forbedringer. Det er jo nemlig lidt af et problem, at dagbogen bliver noget meget meget privat, og at man der let kan komme til at sidde helt isoleret, og nok ikke ønske at inddrage familie eller andre (som man så skal forklare en masse til). Ved at ha tilgang til et bruger-netværk sammen med andre nybegyndere behøver man ikke at føle sig så isoleret, - og man kan også bidrage til at udvikle og forbedre netværksplatformen, så den bliver mere fyldestgørende for næste generation af nybegyndere.
Hvis det interesserer dig, kan du melde dig ind i gruppen ”Digitalt Dagbogsprogram” i AgeForce, http://www.ageforce.dk/groups/digitaltdagbogsprogram hvor du også kan kommentere og selv åbne diskussioner .
Men hvis du faktisk henter programmet fra nettet og vil prøve at bruge det lidt, vil det være helt centralt, at du melder dig ind i www.phenomenalog.wikispaces.com


En ansøgning om økonomisk støtte til det danske projekt, fra en ministeriel satspulje vedrørende : Støtte til udviklingsprojekt omkring "Understøttelse af ældres livskvalitet" forklarer hvad det er, jeg gerne vil have dig med til.Satspuljeansøgning

Og et helt nyt langt kapitel til et internationalt samlingsværk "USER-DRIVEN HEALTH-CARE AND NARRATIVE MEDICINE - UTILIZING COLLABORATIVE SOCIAL NETWORKS AND TECHNOLOGIES" ": Dimensions of the Patient Journey sætter opgaven ind i dens mest vidtrækkende langtids-sammenhæng .


En tidligere uudgivet dansk artikel om ideen finder du på http://phenomenalog.wikispaces.com/Dansk+artkel+om+projektet

Din mulige aktive deltagelse i et dansk forsøgsprojekt vil være af stor værdi for forehavendet, og kunne komme mange andre til gode.
Jeg er pensioneret forsker (74), og har beskæftiget mig med de psykologiske sider af IT til hjemmet og private mennesker siden 80'erne, bl.a. i forbindelse med et ”eksperimentalhjem” jeg fik udviklet på Københavns Universitets Institut for Psykologi. Det blev nedlagt, da jeg gik på pension.
Jeg har siden arbejdet videre med denne bestemte løsning på, hvordan vi uden at miste sammenhængen og kontinuiteten i det personlige liv, kan udruste den enkelte til at udnytte de muligheder, der kommer indenfor rækkevidde med IT.

Venlig hilsen
Kresten Bjerg
www.bjerg.psy.ku.dk
kresten.bjerg@psy.ku.dk